Zaznacz stronę

Zakres działań kancelarii adwokackiej jest zróżnicowany. Wszystko zależy od jej specjalizacji. Rozległe gałęzie prawa sprawiają, że na rynku można spotkać kancelarie doświadczone w prawie cywilnym, rodzinnym czy karnym. Sprawy karne są jednymi z bardziej skomplikowanych. Mają wpływ na losy i życie stron postępowania. Kancelaria adwokacka, która świadczy obsługę prawną w tym zakresie, oferuje szerokie wsparcie na różnych etapach postępowania karnego.

Reprezentacja na wielu płaszczyznach

Podstawową rolą adwokata zajmującego się sprawami karnymi, jest reprezentacja w Sądzie osób oskarżonych. Kancelaria Adwokacka Wolfowicz Wende Biedulski zapewnia reprezentację na każdym etapie postępowania karnego. Adwokaci podkreślają, że ich działanie to nie tylko obrona osób, ale także reprezentacje pokrzywdzonych przestępstwem. Kancelaria adwokacka Iwony Desperat z Płocka rerezentuje swoich klientów w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych oraz zadośćuczynień związanych z popełnionymi na ich szkodę przestępstwami.

Pisma procesowe

Postępowanie karne to nie tylko udział w rozprawach sądowych. Jednym z głównych zadań, jakie spełnia adwokat, jest sporządzenie pism procesowych, w tym wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji i kasacji. Adwokaci Iwony Desperat z Płocka i reprezentują swoich klientów także w negocjacjach z Prokuraturą oraz pokrzywdzonymi których celem jest zakończenie postępowania w sposób konsensualny. Mowa tutaj o zakończeniu postępowania karnego w drodze wyroku skazującego bez rozprawy, wniosków o umorzenie postępowania czy o dobrowolne poddanie się karze. Usługi adwokackie to także porady prawne, które pozwalają rozwiązać wiele problematycznych sytuacji i znaleźć najbardziej optymalne wyjście. Należy jednak mieć na uwadze, że sprawa karna nie kończy się wraz z wyrokiem. Adwokat reprezentuje klienta także na etapie postępowania wykonawczego składając m.in. wnioski o odroczenie kary, wnioski o przerwę czy prośbę o łaskę.