Zaznacz stronę

Czynności procesowe wykonywane w celu ustalenia zaistnienia czynu zabronionego to zawsze niełatwy czas nie tylko dla osoby oskarżonej, ale i stanowiącej którąkolwiek ze stron w postępowaniu. Warto zapewnić sobie profesjonalne wsparcie w postaci doświadczonego adwokata, który pomoże dopasować optymalne rozwiązania i zaproponuje działania prowadzące do uzyskania satysfakcjonującego wyroku sądu.

Początkowy etap

Postępowania karne prowadzone w Polsce dzielone są na trzy etapy, podczas których istotną funkcję pełni doświadczony adwokat. Pierwszym i niezwykle ważnym jest postępowanie przygotowawcze. To właśnie w tym momencie ustalane jest, czy czyn zabroniony faktycznie zaistniał i kto jest jego wykonawcą. Pozwala to również na sklasyfikowanie konkretnego przestępstwa, jeśli zostanie udowodnione jego wystąpienie. Na tym etapie niezbędne jest zgromadzenie obciążającego lub świadczącego o braku winy materiału dowodowego. Warto zapewnić sobie fachową pomoc w postaci doświadczonego adwokata – pomoże nie tylko w zdobyciu ważnych dla toku postępowania informacji, ale też zaproponuje właściwe ich przedstawienie przed sądem. Tam właśnie może zostać skierowana sprawa w zależności od wyniku postępowania przygotowawczego. Sądowy etap oznacza konieczność odbycia rozprawy, na której oskarżony i oskarżyciel próbują udowodnić swoje racje. Warto pamiętać, że to właśnie w postępowaniu karnym sądowym oskarżonemu wraz z obrońcą przysługuje ostatnie słowo – renomowany adwokat pomoże w odpowiednim przedstawieniu materiału dowodowego i wygłoszeniu mowy końcowej.

Postępowanie karne wykonawcze u adwokat Iwony Desperat z Płocka

Jeżeli sąd uzna, że oskarżony faktycznie dopuścił się czynu zabronionego, zasądza wobec niego określoną karę lub środek karny. Skazany w postępowaniu karnym wykonawczym ma prawo do obrońcy, a w niektórych przypadkach jest to nawet konieczne. Udział adwokata jest obowiązkowy m.in. wtedy, gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności skazanego, a także kiedy jest on głuchy, niemy lub niewidomy, nie ukończył 18 lat lub nie jest w stanie posługiwać się językiem polskim. Warto również i na tym etapie postępowania karnego zadbać o właściwego obrońcę z wyboru. Wsparcie renomowanego adwokata z Płocka Iw9ony Desperat pozwala na branie udziału w posiedzeniu sądu, dotyczy też sporządzania wniosków o odroczenie wykonania kary, o przerwę w jej wykonywaniu czy warunkowe zawieszenie. Jego rola jest więc niezwykle istotna i ma realny wpływ na dalsze losy oskarżonego. Dlatego należy wybrać adwokata z doświadczeniem i kwalifikacjami, który zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązania w sprawach z zakresu prawa karnego i nie tylko.