Zaznacz stronę

Postępowanie karne to trudna sprawa zarówno dla sądu, jak i wszystkich jego uczestników. Niekiedy udowodnienie niewinności jest bardzo trudne ze względu np. na niską znajomość prawa przez oskarżonego oraz zebranie niewystarczających dowodów. Osoby pokrzywdzone muszą z kolei wykazać się skutecznością poprzez przedstawienie obciążających materiałów i ich umiejętne wykorzystanie na sali sądowej. W obu przypadkach nieoceniona okazuje się pomoc adwokata.

Niesprawiedliwie oskarżony

Obrona interesów przed sądem w postępowaniu karnym nie jest łatwa. Wymaga przede wszystkim znajomości prawa. Może ona pomóc w udowodnieniu niewinności, dlatego, jeśli bierzemy udział w postępowaniu karnym w charakterze oskarżonego, warto wynająć kompetentnego adwokata z renomowanej kancelarii. Jego pomoc obejmuje reprezentowanie klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym. Adwokat Małgorzata Betlej prowadzi kancelarię specjalizującą się właśnie w sprawach karnych, dzięki czemu jest w stanie zapewnić kompleksową pomoc w tego typu postępowaniach. Możliwość skorzystania z profesjonalnych porad prawnych z zakresu odpowiedzialności karnej to dla oskarżonego spory komfort i gwarancja wykorzystania wszelkich możliwych środków do udowodnienia swojej niewinności. Nierzadko problematyczne staje się też sporządzanie różnego rodzaju pism procesowych. Właściwe skonstruowanie apelacji, zażalenia czy skargi kasacyjnej warto zlecić kancelarii adwokackiej. Jej pomoc nie ogranicza się jednak tylko do ochrony interesów oskarżonego.

Niełatwe udowodnienie

Sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa warto wykonać w pełni profesjonalnie – jest to możliwe dzięki pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach karnych. Dobre kancelarie adwokackie są bowiem w stanie zapewnić pomoc prawną nie tylko oskarżonemu, ale też każdemu innemu uczestnikowi postępowania karnego, np. podejrzanemu, oskarżycielowi posiłkowemu lub prywatnemu, powodowi cywilnemu czy też pokrzywdzonemu. Jak się okazuje, pomoc renomowanej kancelarii adwokackiej jest też niezbędna w przypadku wykroczeń. Adwokat może reprezentować przed sądem grodzkim zarówno pokrzywdzonych, jak i osoby obwinione za popełnienie danego czynu zabronionego. Jego rola może mieć ogromne znaczenie dla ofiar poszczególnych przestępstw, np. rozboju, gwałtu czy wypadku drogowego. Dlatego tak istotne jest zapewnienie im odpowiedniego wsparcia podczas każdego etapu prowadzonej sprawy. Dzięki doświadczeniu i wiedzy adwokatów pracujących w renomowanych kancelariach pokrzywdzony jest w stanie przedstawić obciążające oskarżonego materiały dowodowe oraz wykorzystać istotne dla danego przypadku przepisy prawa.