Zaznacz stronę

Kancelarie adwokackie w Polsce przeżywają prawdziwe oblężenie, co ma związek ze zwiększoną świadomością prawną obywateli, którzy zgłaszają się o pomoc prawną zarówno związaną z obsługą procesową, jak i pozasądową. Istotnym czynnikiem rozwoju usług prawnych jest również większe zapotrzebowanie podmiotów gospodarczych na współpracę z adwokatami, a także wzrastająca liczba rozpraw przeprowadzanych w sądach wszystkich instancji w ciągu roku – jest ich ponad kilkanaście milionów.

Kancelarie adwokackie o szerokim zakresie usług

Krajowy Rejestr Adwokatów wskazuje, że osób aktywnie wykonujących zawód adwokata jest w Polsce zaledwie 17 tysięcy. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej wynik ten daje bardzo niski współczynnik ilości adwokatów przypadających na wszystkich obywateli kraju. Warto wiedzieć, że jeszcze mniej jest kancelarii adwokackich takich jak Kancelaria Adwokacka Iwony Desperat z Płocka, które wyróżniają się obsługą prawną w szerokim zakresie. Podmioty te obsługują klientów instytucjonalnych i indywidualnych z zakresu prawa: karnego, gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, podatkowego, administracyjnego, spadkowego, a także prawa europejskiego i prawa międzynarodowego.

Usługi prawne dla klientów indywidualnych – najczęstsze porady

Jeśli chodzi o klientów indywidualnych zgłaszających się do kancelarii adwokackich, największy odsetek stanowią osoby wymagające pomocy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego – głównie są to rozwody. W ostatnich latach przeprowadzono ich ponad 65 tysięcy w skali roku, co daje wskaźnik rozwodowy na poziomie 30% wśród liczby nowo zawartych małżeństw. Warto wiedzieć, że aż 36% rozwodów orzekanych jest o winie, co spowodowane jest głównie nadużywaniem alkoholu (12%), a także zdradami (14%). To właśnie tego typu sprawy wymagają szczególnego zaangażowania adwokatów, którzy dokładnie przygotują różne scenariusze działania. Kancelarie adwokackie zadbają również o takie aspekty jak sprawiedliwy podział majątku czy sprawowanie władzy opieki nad dziećmi. Warto wiedzieć, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy normuje zasady przyznawania rozwodów w przypadku posiadania przez strony małoletnich potomków – ich dobro jest głównym aspektem orzecznictwa.

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Najlepsze kancelarie prawe obsługują również podmioty gospodarcze. Największą grupę zleceniodawców instytucjonalnych stanowią wymagający stałej konsultacji prawnej z zakresu prawa administracyjnego, europejskiego, międzynarodowego, a także podatkowego. Wiedza adwokatów wykorzystywana jest do negocjacji handlowych, konstruowania umów, a także stałej bieżącej pomocy prawnej związanej z różnymi aspektami działalności firmy. Inną grupą zadań adwokatów są sprawy z zakresu prawa karno-skarbowego, które wynikają z kontroli skarbowych, kontroli podatkowych oraz postępowań takich podmiotów jak urzędy skarbowe. Obejmują one zarówno sprawy dotyczące naruszeń procedur podatkowych, jak i poważniejsze zarzuty związane z nierzetelnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych – warto wiedzieć, że wiele firm wikła się w tego typu kłopoty z przyczyn nieumyślnych. To właśnie w takich przypadkach adwokat jest w stanie skutecznie reprezentować klienta w sądzie i oddalić widmo olbrzymich kar finansowych.