Zaznacz stronę

Sytuacje, kiedy klient nie chce wywiązać się z umowy i unika zapłaty za wykonaną usługę lub produkt, nie należą do zbyt przyjemnych i wcale nie są rzadkością. Prędzej czy później każdy przedsiębiorca będzie musiał walczyć o należną mu zapłatę. Rozwiązaniem problemu jest wtedy podjęcie działań windykacyjnych. Jak one wyglądają?

Windykacja zza biurka

Pierwszym etapem ściągania należności jest przypomnienie dłużnikowi o jego zobowiązaniach i wezwanie go do zapłaty. Działanie te rozpoczyna się zwykle od wysłania listownego powiadomienia, a następnie rozmowy telefonicznej. Ze względu na swój charakter postępowania te nazywa się często windykacją „za biurka” lub „na odległość”. Ich celem jest rozwiązanie problemu niezapłaconych należności jak najszybciej i przy jak najmniejszych kosztach. Warto na tym etapie uświadomić dłużnikowi, że znacznie korzystniejszą dla niego sytuacją jest uregulowanie należności teraz, niż po uruchomieniu procedury sądowego ściągania długów. Jeśli upomnienie listowne i kontakt telefoniczny nie przynoszą pożądanych rezultatów, należy skonfrontować się z dłużnikiem bezpośrednio.

Praca w terenie

Rozmowa na żywo z dłużnikiem ma na celu nie tylko nakłonienie go do spłaty należności, ale również dokonanie ustaleń majątkowych. Zebrane w ten sposób dane mogą posłużyć w przyszłym procesie egzekucji należności, jeśli spotkania z dłużnikiem i perswazja bezpośrednia nie przyniesie rezultatu. Dobrze jest w tym celu wynająć profesjonalnego windykatora. Firmy windykacyjne oraz kancelarie prawne specjalizujące się w tego typu sprawach nie posiadają co prawda żadnych specjalnych uprawnień wobec dłużników, zatrudniają jednak specjalistów z zakresu prawa i negocjacji, którzy dzięki swym umiejętnościom perswazyjnym mają znacznie większą szansę wyegzekwowanie ugody z dłużnikiem, niż wierzyciel nie posiadający w tym zakresie żadnego doświadczenia.

Przymus państwowy

Jeśli wszystkie formy dojścia do porozumienia z nieuczciwym klientem nie przyniosą skutku, jedynym rozwiązaniem problemu staje się dochodzenie swoich praw drogą sądową. W zależności od tego, czy dłużnik jest osobą fizyczną czy prawną, powództwo o zapłatę powinniśmy skierować do sądu cywilnego lub gospodarczego. W trakcie postępowania sąd może skierować sprawę do mediacji, prowadzonej przez wyznaczonego mediatora. Jeśli mediacja nie przyniesie żadnych rezultatów i w trakcie trwania procesu nie zawarta zostanie ugoda, sąd wydaje nakaz zapłaty.

 

Pomoc w sądowym i przedsądowym ściąganiu należności od nieuczciwych klientów znajdziemy w agencjach windykacyjnych oraz kancelariach prawnych – usługi tego rodzaju świadczy między innymi kancelaria adwokacka I. Desperat z Płocka