Zaznacz stronę

Praca jest obowiązkiem każdego dorosłego człowieka zdrowego fizycznie i posiadającego na utrzymaniu siebie lub swoją rodzinę. Każdy pracownik otoczony jest opieką prawa, które chroni go przed wykorzystywaniem przez pracodawcę oraz decyzjami działającymi na jego szkodę. Takie sprawy rozstrzyga sąd.

Prawa pracownika a Kodeks pracy

Zróżnicowanie majątkowe i społeczne skłania osoby stojące z pozoru wyżej w hierarchii do czerpania różnych osobistych korzyści kosztem tych osób pracujących, które nie mają innych możliwości zarabiania pieniędzy na życie. Szczególnie pracownicy o bardzo niskich kwalifikacjach, którzy mogą szybko zostać zastąpieni przez innych, czekających na ich miejsce, są narażeni na zwalnianie pod byle pretekstem, bo znalazł się ktoś, kto godzi się pracować za niższą stawkę. Już wiele wieków temu wyzysk doprowadził do powstania niewolnictwa, z którym dziś wciąż jeszcze można się spotkać w niektórych ubogich krajach. Kraje cywilizowane takie jak Polska chronią relacje społeczne, ograniczając możliwości wyzysku pracodawców i zapewniając ochronę praw pracowników. Podstawowy dokument, który reguluje te relacje, to Kodeks pracy, ale w praktyce stosuje się też prawa innych ustaw i dokumentów, jak Prawo cywilne czy Konstytucja.

Kiedy pracownik może pójść do sądu?

Oczywistym jest, że organem, który ostatecznie rozstrzyga wszystkie spory pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, jest odpowiedni sąd. Przestępstwa czy wykroczenia popełniane przez pracodawców niekiedy mają wymiar niewielkiej szkody. Dlatego pracownicy w obawie przed utratą pracy godzą się na gorsze warunki, niekiedy nawet na szykanowanie, niższe stawki płac, subiektywne ustalanie grafiku pracy i wiele innych tego typu praktyk. Przed złożeniem pozwu powstrzymuje ich obawa przed przegraną sprawą, kosztami procesu i konsekwencjami zawodowymi, jeśli wiadomość o procesie zostanie rozpowszechniona w środowisku lokalnym czy wśród przedsiębiorców. Poszkodowani pracownicy często też nie wiedzą, że postępowanie pracodawcy jest niezgodne z prawem i mogą zwrócić się z tym do odpowiedniej instancji. Do sądu można się udać w przypadku niesłusznego zwolnienia z pracy, niewypłacenia należnego odszkodowania za wypadek przy pracy czy wypłaty nieadekwatnego wynagrodzenia.

Pomoc prawna dla poszkodowanego

Kiedy pojawia się problem, a konflikt między pracownikiem i pracodawcą narasta lub kiedy nie jesteśmy pewni, czy sprawa kwalifikuje się do rozstrzygnięcia przez sąd i czy mamy szansę ją wygrać, zawsze najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy adwokata . Kancelaria Adwokacka Adwokat Iwona Desperat z Płocka to jedna z takich firm, w których można uzyskać stosowną poradę pomagającą podjąć właściwą decyzję – adwokat pomoże sporządzić odpowiednie pismo do sądu, zebrać dokumenty i poprowadzi przez cały proces. Zaletą skorzystania z pomocy adwokata jest przede wszystkim jego umiejętność interpretacji przepisów i znajomość różnych niuansów, dzięki którym znacznie silniejszy pracodawca nie pozbawi poszkodowanego szans na uzyskanie pozytywnego wyroku.