Wizytówką Kancelarii jest wysoka jakość pracy oraz profesjonalizm i rzetelność w świadczeniu usług prawnych.  Naszym klientom gwarantujemy wyjątkową dyskrecję podczas prowadzenia spraw. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zakres świadczonych usług prawnych:

§ obsługa prawna podmiotów gospodarczych
§ doradztwo prawne dla osób fizycznych w zakresie:
● prawa cywilnego
● prawa karnego – w tym występowanie w charakterze obrońcy oskarżonego lub pełnomocnika pokrzywdzonego
● prawa rodzinnego – sprawy o rozwód, separację, opiekę nad dziećmi i alimenty, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej
● prawa pracy – przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, wynagrodzenie, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, odprawy
§ zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i polubownymi
§ przygotowywanie umów handlowych, analiza i przygotowywanie umów prawnych